سورن، مدیریت یکپارچه تهدیدات

سخت افزار مدیریت یکپارچه تهدیدات شرکت آتی نگر با نام تجاری SOREN Security Gateway به عنوان یک UTM ایرانی و سامانه یکپارچه و قدرتمند بومی، با رویکردی جدید نسبت به دیگر نمونه های داخلی طراحی و تولید شده است.
soren-utm-app

آکادمی آتی نگر

همکاران و مشتریان آتی نگر را بیشتر بشناسید

آتی نگر به خود افتخار می کند که شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری از خدمات و سرویس های ما استفاده می کنند. آتی نگر به خود افتخار می کند که شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری از خدمات و سرویس های ما استفاده می کنند. شما می توانید تعدادی از همکاران ما را در زیر مشاهده نمایید.


نمایش برخی از مشتریان
۵-costumer-logo